“Forandre dine tanker, og du forandrer din verden.”

   - N. V. PealeOPLEV TEORIEN

                                                    FOKUSmodellen:


                                   


                               Værktøjerne som indgår i vores FOKUSmodellenog vores træning:

Forankring
Vi har alle en grundlæggende tilstand når vi står op om morgenen. En grundfølelse eller forankring i kroppen. Det er den følelse, vi ser verden ud fra og vi føler os derfor trygge i den følelse, og opfatter vi os selv som neutrale. Forskellige grundfølelser hos kolleger kan med tiden skabe store samarbejdsproblemer, hvis der ikke er indsigt i disse mekanismer. Vi arbejder med at gøre denne forankring bevidst, så den altid kan udnyttes og ændres bedst muligt.

Omgivelser
Vi har alle opmærksomhedscirkler omkring os. Nogles cirkler er større end andres. Det kalder vi også kan en bufferzone. Vi indtager et rum i forhold til vores opmærksomhedscirkel. Ved at opfatte skift i rummet omkring en persons rum/opmærksomhedscirkel, kan vi afkode ændringer i personens adfærd. Hvis en person går fra et stort og åbent rum til et lille og lukket, kan dette være et fx være et stress- eller trivselssignal.

Kraft (Tempo/rytme)
Vi har alle et bestemt grundtempo vi arbejder godt i og alle vores handlinger udføres i dette tempo. Vores evne/lyst til at tage et andet tempo, skifter fra person til person. Disse skift kaldes også rytmen. Kraften er det resultat der kan aflæses fra en personen tempo og rytme. Et godt billede af de tre begreber er en motor - fra en symaskine til en traktor eller en formel 1.

Undertekst
De uudtalte meninger, som ligger bag ordene. Vi siger ofte ikke tingene lige ud, men kommunikerer dem via kropssprog og tonefald. Den skjulte mening. Al tale indeholder altid en følelse og en hensigt. Vi kender alle undertekst og der kan undgås mange konflikter, hvis underteksten bliver gjort konkret – når det uudtalte bliver udtalt.

Status
Mellem mennesker vil der altid være et statusspil på et eller andet tidspunkt - helt ned til hvem der går til side på fortovet. Al samspil er baseret på status, hvor vi konstant hæver og sænker os. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvor på status-stigen vi befinder os, før vi ved, hvordan vi skal kommunikere med hinanden. Titler, tøj, kropsholdning, tempo og øjenkontakt er med til at definere vores status. Status er tæt forbundet med en persons integritet.

Opnå/undgå
Alle handlinger, bevidste og ubevidste, er baseret på at opnå eller at undgå noget. Der er stor forskel på at blive ingeniør, for at undgå at skuffe sin far eller opnå at bygge verdens længste hængebro.

(Læs en dybere analyse og gennemgang af værktøjerne her)

Hvorfor arbejde med FOKUSmodellen:

Først og fremmest gør den FOKUSmodellen os istand til at analysere adfærd i virksomheden - uden at dømme. Den gør enhver medarbejder i stand til at se på niveauet af nærvær i kommunikationen. Nærvær er en forudsætning for ejerskab kommunikation -  på arbejdspladsen og i livet.

FOKUSmodellen dikterer ikke hvordan tingene skal gøres anderledes, men derimod afdækker den problematikker ved den nuværende adfærd og kommunikation. Derved mangedobler vi mulighederne for at ændre den. Vi bliver derved som mennesker endnu bedre til at forstå og aflæse kommunikation på mange planer, og dette er første store skridt i forankringen af renere og mere effektiv kommunikation på arbejdspladen.

Via FOKUSmodelle får organisationen konkrete værktøjer til at udvikle en renere og mere  autentisk kommunikation internt såvel som eksternt.

Hvorfor vi bruger rollespil i processen:

En skuespillers evne til at være nærværende, kommunikere og handle i overensstemmelse med sig selv og den givne situation, er altafgørende forat overbevise modtagerne og dermed være succesfuld i sin formidling.

Vi introducerer ledere og medarbejdere til disse arbejdsmetoder til gavn for både virksomheden og arbejsstyrken som driver den.

Vores træning er baseret på 80% praksis og 20% på teori. Vi mener ikke, at menneskelig indsigt og social intelligens kun er medfødte evner, eller viden man læser sig til, men det er et håndværk og en intelligens som virksomheden i ligeså høj grad skal tage ansvar for og udvikle hos arbejdsstyrken.

 
 “Konceptet med professionelle skuespillere og rollespil til at træne ledere i MUS er en unik form, som giver deltagerne god mulighed for læring og indsigt” 

- Peter R. Jepsen, Ledernes Hovedorganisation kunder.html