“Hemmeligheden til succes er oprigtighed...

Når du kan fake den, så kører det for dig.”

- Jean Giraudoux

Sælgertræning

Afdæk de blinde vinkler når du sælger

Se, lyt, lær med rollespil

En sælger og en skuespillers aktive domæne er næsten identiske. Men hvor sælgeren har et produkt at forholde sig til, er skuespilleren sit eget produkt, sit eget redskab. Evnen til at formidle, overbevise og sælge sig selv er derfor store effektive ressourcer hos en skuespiller. RM Resouces benytter professionelle skuespillere i vores sælgertræning, så samspillet og læringen bliver optimal. Fordelene herved er mange, og først og fremmest giver det kursisterne muligheden for at iaggtage kollegerne i aktion. Fordi vi opererer med rollespil med de professionelle skuespillere, bliver forcerne hos de enkelte sælgere til fælleskompetencer hos alle deltagerne, hvilket kan være et mål i sig selv: at have en hel integreret salgsstyrke i virksomheden.

Kommunikationstræning i praksis

Vi kan godt blive enige om, at en god sælger har gode salgstal. Men når det kommer til at beskrive lige præcis, hvad det er den pågældende sælger gør så godt, bliver det straks sværere. De fleste sælgere har samme mentalitet som eliteidrætsfolk - de kan bare mærke, at i dag er formen rigtig god. Derfor er man i idrætsverden begyndt at arbejde med forankring og bevidstgørelse af kropslig viden. RM Resources gør det samme for jeres sælgere, men vi benytter os af skuespillerværktøjer overført direkte til ervhervslivet.

Bevidste kompetencer

Vores metode er at afdække deltagernes egne kompetencer og forcer for derefter at integrere dem med vores skuespillerværktøjer. Derved opnår sælgerne en større bevisthed af, hvad det er der fungerer, og hvad det er der går galt, de gange der simpelthen bare ikke er kontakt. FOKUSmodellen, som er vores skuespillerværktøjer, skaber en fælles referenceramme for deltagerne, så de i fremtiden kan formidle og udveksle strategier, når de snakker om salg til specifikke kunder.  Fordelen ved denne form er, at værktøjerne bliver gjort bevidste i øjeblikket, kropsliggjorte, og dermed til nye kompetencer som deltagerne kan benytte sig af omgående.

Canvas

I vores udviklingsforløb er det også en mulighed at arbejde med både lyd og videooptagelser. Dvs. har sælgerne brug for at arbejde med deres telefoncanvas, optager vi simpelthen samtalerne med mikrofon og analyserer dem i fællesskab med deltagerne. Det samme kan gøres med face to face træningen, og der er endvidere mulighed for at publicere materialet til intern træning i virksomheden.

I hvilke relationer virker det?

Vores træning bliver skræddersyet til alle kommunikationsmiljøer i virksomheden. Måske er det i mødet med kunder, at I ønsker at forbedre jeres sælgere. Eller er det generelt hos alle medabejdere, at der er et ønske om at minimere misforståelser. Det kan være den interne kommunikation og præsentationer, som er ramt unødvendige derouter, der hæmmer medarbejdernes oplevede effektivitet. Vores værktøjer virker i alle relationer. Definitionen “at gøre nærværende” er særdeles rammende for vores træning; Værktøjerne er let tilgængelige og brugbare i alle kommunikative processer. Derfor oplever vi tit, at den opfattelse deltagerne har af præsentationsteknik og præstationsangst slet ikke stemmer overens med virkeligheden, når først træningen er integreret - Vi kan og er meget mere end vi tror.


kontakt +45 2250 2237

email. info@rm-resources.dk


Vi ser frem til at høre fra jer


Pris: Ring og hør nærmere.


            Vi er skolet i formidling og i at sende klare budskaber til hinanden og omverdenen. En skuespillers vigtigste værktøjer er troværdighed, autensitet og nærvær. Disse tre egenskaber er vigtige  byggesten i al kommunikation. En klar force som virksomhederne har tilgængelig fra første kursusdag ligger i at kunne aflæse personligheder og kropssprogvia vores seks skuespillerværktøjer.FOKUSmodellen er nogle af værktøjerne hos RM Resources:

Læs mere om værktøjerne på under om os